Arxis Ensemble

BIO – Clara Giner

CLARA GINER FRANCO FRAUTA
Clara Giner Franco é unha flautista e performer especializada en música contemporánea. Durante a súa carreira Clara ha #formar# parte dos ensembles dos festivais ZeitRäume Basel, ZeitGenuss Festival fü r Musik unserer Zeit Karlsruhe ou AproposSpanien Karlsruhe traballando con Baldur Brönnimann, Jean- Philippe Wurtz e Arturo Tamayo. Estudou na Hochschule fü r Musik Karlsruhe (Alemaña) o grao superior e master cos profesores Pirmin Grehl, Renate Greiss-Armin e Mathias Allin.

Traballou e colaborou con orquestras como a Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Junges Philarmonisches Orchester Niedersachsen ou a Jove Orquestra Nacional de Catalunya. Tamén colabora coa Festspielhaus Baden- Baden, Theater Pforzheim, Theater aan het Vrijthof – Maastrich. Traballa baixo a dirección de directores como Jan Willem de Vriend, Vladimiri Ashkenazy, Christian Zacharias, Rinaldo Alessandrini, Markus Stenz ou Kazushi Ono.

Actualmente cursa o máster en música contemporánea na Hochschule fü r Musik Basel (Suíza) cos profesores Uli Fusseneger, Mike Svoboda e Marcus Weiss. Anteriormente formouse en Barcelona con Christian Farroni, Isabel Souto e Dolors Serra e recibiu clases maxistrais de flautistas como Peter Lukas- Graff, Carlos Bruneel e Vincent Cortvrint.

Desde setembro 2021 forma parte do Ensemble Zone Expérimentale establecido en Basel e dirixido por Mike Sbovoda, Marcus Weiss e Jü rg Henneberger.