Arxis Ensemble

BIO – Sergio Sande

SERGIO SANDE CASAL PERCUSIÓN
Sergio Sande Casal nace en Ferrol en 1993. Inicia os seus estudos musicais aos 10 anos no CMUS Xan Viaño, na devandita cidade. En 2011 gaña o concurso de solistas do centro e en 2014 remata os seus estudos de Grao Medio con Matrícula de Honra, recibindo tamén o Premio de Fin de Grao.

Nese mesmo ano comeza os estudos superiores no Conservatorium van Amsterdam, que rematará en 2018. Durante este tempo toca con formacións como a Schleswig-Holstein FesVval Orchester, o Niew Ensemble Amsterdam, a Real Filharmonía de Galicia, Elbtonal Percussion Group, a BalVc Symphony Orchestra ou a Xove Orquestra Sinfónica de Galicia, baixo a batuta de directores como Christoph Eschenbach, Yunichi Hirokami, Danielle GaV, Krzysztof Penderecki ou Michael Sanderling, entre outros.

Ao rematar os seus estudos regresa a Galicia e comeza a traballar co grupo Odaiko Percussion, ademáis de dar clases de percusión en diferentes escolas de música. Na actualidade compaxina a súa actividade laboral cos estudos superiores de Son para Audiovisuais e Espectáculos.